Motioner för 2016

Måndagen den 29 februari är sista dagen att lämna in motioner till årets föreningsstämma.

Motionerna kan mailas till motion@brfimatra.se eller lämnas i brevlådan på Helsingforsgatan 57, dörren bredvid HSB´s gamla lokaler. OBS! Märk motionen med "Brf Imatra".

Tid och plats för föreningsstämman meddelas senare.

Att skriva motioner

Det är egentligen inte så svårt att skriva en motion som är både korrekt och lättbegriplig. Följ bara nedanstående tips:

Felanmälningar skall inte lämnas som motioner. I dessa fall skall Du göra en felanmälan

Hälsningar Styrelsen för brf. Imatra