Dokument

Att genom samtal och okulär besiktning ge förslag på fuktskyddsåtgärder för hela terrassbjälklaget.

Åtgärdsförslag från rapport 2012-11-05Åtgärdsförslag från rapport 2012-11-05

Föreningensstadgar

Nya normalstadagar 2015-04-06Nya normalstadagar 2015-04-06