IMATRANYTT

September 2016

2016 års städdag

Lördagen den 22:e oktober kommer 2016 års städdag att gå av stapeln. I år så kommer vi att städa de gemensamma utrymmena inomhus såsom garage och källargångar men tanken är att vi även ska städa våra gröna ytor utomhus. Mer info kommer senare!

Alla som vill hjälpa till att vårda vår gemensamma egendom är hjärtligt välkomna, vi samlas vid återvinningsstugan kl 10.00. Efter städningen bjuder föreningen på förtäring!

Cyklar

Det har samlats en mängd cyklar i våra förråd och därför är det dags att rensa upp alla övergivna cyklar. Därför kommer du som vill att din cykel står kvar att behöva märka upp den med ditt namn, adress och telefonnummer. Cyklar som inte märkts upp och som verkar vara övergivna kommer att tas om hand. Om du inte gör anspråk på din cykel inom 6 månader så kommer föreningen att skänka bort den.

En cykeln är omhändertagen av föreningen och om det är din så ber vi dig kontakta styrelsen!

Info från fastighetsskötaren

Om du som boende behöver stänga av vattnet i kök/ badrum genom att vrida på ventilerna som sitter i ”slitsen” i badrummet så måste du anmäla det till fastighetsskötaren. Det kan leda till läckage om man inte ställer in dessa ventiler korrekt.

Kontrollera era brandvarnare

För att undvika tragiska personskador i samband med lägenhetsbränder är det viktigt att alla boende har fungerande brandvarnare i sina lägenheter. Därför vill vi uppmana alla boende att regelbundet kontrollera så att era brandvarnare har laddade batterier samt att brandvarnaren inte har blivit för gammal.

Gungorna

Gungorna är borttagna sedan ett år pga nedslag på lekplatsbesikningen. Arbete pågår med att ersätta gungorna, offerter är begärda och styrelsen försöker lösa problemet till en rimlig kostnad.

Nedskräpning/ Skadegörelse

Till allas stora glädje så har nedskräpningen i föreningen minskat! Detta medför att vi kommer att få lägre kostnader för städning samt högre trivsel. Även om läget har förbättrats så är det fortfarande vissa som inte sköter sig. Ser du någon som skräpar ner eller förstör medlemmarnas egendom så ber vi dig att höra av dig till styrelsen på info@brfimatra.se.

Vid underhållsbesiktningen som genomfördes i juni, hittades 6 st trasiga dörrar till källarförråd. Dessa kommer att ersättas till en kostnad av 4000kr per styck. Om dörren till ditt källarförråd är trasigt och inte blivit lagat inom kort så skall du göra en felanmälan till HSB.

Återvinningsstugan

Det finns fortfarande ett behov av volontärer för att hålla återvinningsstugan öppen. Om du vill ställa upp som volontär så är du varmt välkommen att höra av dig till styrelsen eller Lilliane Bennis!

Nytt städbolag

Styrelsen har upphandlat ett nytt städbolag och vi hoppas att det kommer bli bättre städat i fortsättningen. Det nya bolaget kommer att ta vid under vecka 36. Hör gärna av dig till styrelsen om du inte är nöjd med städningen. info@brfimatra.se

Garagerenovering

Garagerenoveringen går enligt plan. Garage 3 är nu renoverat och 4an har påbörjats. Samtliga garage beräknas vara klara strax efter årsskiftet.

Info om andrahandsuthyrning

Du som vill hyra ut din lägenhet i andrahand möste ha styrelsen godkännande! Om du vill hyra ut i andrahand så ska du höra av dig till HSB-kontoret så hjälper de dig. Även när en andrahandsuthyrning avslutas skall du meddela HSB. Uthyrningar förnyas ett år i taget så om du vill hyra ut längre tid måste en ny ansäkan göras när den gamla gått ut.