IMATRANYTT

September 2013

Gemensam städdag

Lördag den 19 oktober mellan kl. 11 och 16 har vi möjlighet att rensa ut cykelrum och källarförråd. En contaier kommer att ställas upp på vändplanen bakom Helsingforsgatan 39, vid miljöstugan som också håller öppet under samma tid.

Gamla oanvända cyklar på gårdar och cykelrum (gäller ej burar) kommer att avlägsnas. Så vill Du ha kvar Din cykel sätt fast en lapp med namn och adress så att vi vet att den har en ägare.

Omhändertagna cyklar återfås mot beskrivning, andra förvaras hos föreningen i sex (6) månader därefter kommer de att kasseras. Andra föremål som hittas i cykelrummen kommer inte att förvaras utan kasseras omgående. Biltillbehör, vitvaror eller miljöfarligt material kan vi tyvärr inte ta emot.

Ytterligare information ang. den 19 oktober kommer i god tid att sättas upp i portarna, så håll utkik.

Om miljöstugan

Nu kan Du även lämna TV-apparater i miljöstugan, stora som små, enl. överenskommelse med vår entreprenör. Ingen extradebitering utgår för föreningen

Beträffande trapphusen

Vi har ”tjatat” om detta åtskilliga gånger, och vi gör det igen, placera inte personliga tillhörigheter på våningsplan, källarplan eller i källargångar. Det är emot brandskyddsregler och föreningens regler, dessutom försvåras städningen. Är det föremål som ska kastas så använd miljöstugan, där kan du slänga mer än Du anar.

Den nya styrelsen

På namntavlan i porten kan Du ta del av namnen på den nya styrelsen.

HSBkontoret flyttar ut

HSB´s huvudkontor har bestämt att förvaltningskontoret, efter många år, ska lämna sina lokaler på Helsingforsgatan 45. Deras nya adress från och med mitten av december blir Finlandsgatan i Akalla elektronikby. All information till de boende, ang. flytten, kommer HSB själva att svara för.

Beträffande tvättstugorna

Upphandlingen betr. renoveringen av tvättstugorna på gård 1 och 2 är nu klar. Arbetena kommer att påbörjas tisdagen den 8 oktober. Båda tvättstugorna renoveras parallellt. Information ang. nycklar till de tvättstugor som kommer att användas under renoveringstiden, lämnas separat till berörda medlemmar. Under renoveringen kommer medlemmar från gård 1 och 2 att ha tillgång till tvättstugorna på gårdarna 3, 4 och 5. Vänligen planera era tvättider under pågående renoveringsperiod.

Planteringarna utefter Helsingforsgatan

F.n. pågår renovering av markytorna utefter Helsingforsgatan (mellan Pamir och HSB-kontoret). Buskarna tas bort och ersätts med gräs. Anledningen är dels att buskagen är döda eller uttjänta, dels är det en trygghetsfaktor, för de passerande kvälls- och nattetid, att området är mer öppet.

Trevlig höst önskar Styrelsen