IMATRANYTT

Juni 2013

Semestertider - Inbrottstider

När vi har semester så har inbrottstjuvarna högsäsong. Har Du för avsikt att åka bort i sommar, prata med en granne om att plocka bort post från hallgolvet och att tända och släcka ljuset vid olika tidpunkter så att lägenheten inte ser övergiven ut.

Grillning på gårdarna

När gårdarna används för måltider utomhus är det viktigt att gå runt på gården efteråt och plocka upp servetter, matförpackningar o.dyl. Detta gäller också uteplatserna, på så sätt undviker vi att mata råttorna.

Biltrafik på gårdarna

Det är inte tillåtet att köra in med motorfordon/bilar av olika slag på våra gårdar. Detta har orsakata skaor på garagetaken genom åren.

Uppsättning av markiser, vädringsanordningar m.m.

Håltagning i grannens betonggolv eller egna plåtfasaden är absolut förbjudet.

Beträffande garagen

Glöm inte att städa ur garageburen ibland. Eventuellt skräp i buren följer med ut i övriga garaget när bilen körs ut. Vi har just sopat garagen för i år. Och ingen hålltagning i tak, väggar eller golv är tillågen i garagen.

Beträffande ordningsregler se hyreskontraktet för bilplatsen.

Beträffande anslagstavlorna i portarna

Självklart är det tillåtet för oss medlemmar att med jämna mellanrum rensa anslagstavlorna från gammla meddelande och inakutell information. Detta sker redan i vissa portar och ser väldigt trevligt och organiserat ut. Det gäller också slussarna i garagen.

Information angågend tvättstugorna

Styrelsen har nu haft anbudsöppning. Efter semestrarna i augusti fattas beslut om vilket företag som får i uppgift att börja renovera tvättstugorna på gård 1 och 2.

Allmän städdag

Under hösten kommer det att anordnas en allmän städdag, då har vi möjlighet att rensa ur källarutrymmen och cyckelrum. Tid och plats meddelas senare.

Trevlig sommar önskar styrelsen.