IMATRANYTT

Juni 2008

Åretsstämma.

36 röstberättigade var närvarande på stämman. Motion 1 avslogs på grund av att den ryms inom det avtal som föreningen redan har med Securitas. Dock ska vi utreda tillämpningen av avtalet. Motion 2 angående betongfundamenten vid infarten till gårdarna. Stämman beslutade att styrelsen utreder kostnaden vad gäller byte till bommar.
Styrelsen är intakt från föregående år. Stämman avslutades med glad samvaro kring lättare förtäring.

Ny portkod.

Vi byter nu ut alla portkoder på grund av inbrottsvåg. Lämna inte ut koden till obehöriga. Tänk på vår säkerhet.

Ingång till grovtvättstugan Hfg.11 har kod xxxx

Sopsugen.

Endast sopor från hushållet i förslutna plastkassar får kastas i sopnedkastet. Ett antal stopp har vållat föreningen stora kostnader.

Tänka på inför sommaren.

För att förhindra inbrott var observanta, då många inbrott sker på semestertid i så väl lägenheter, förråd som garage. Tänk på att inte förvara stora pengar i lägenheten.

Stäng av vattentillförseln till disk- och tvättmaskin när ni reser på semester, då läckande ledningar vållar kostsamma skador.

HSB-kontorets öppettider mellan 1 juli och 15 augusti:

Måndag 08:00-12:00

Torsdag 13:00-18:00

Tel: 08-785 30 80

Bromma sopstation.

Miljöfarligt avfall som inte får lämnas i våra grovsopsutrymmen t.ex. kemikalier, färg, bildäck, vitvaror samt större elektronik kan lämnas i nya sopstationen i Bromma infart Kvarnbackavägen (vid Plantagen).

Glad sommar hälsar styrelsen.