IMATRANYTT

December 2006

Grovsopshanteringen under julhelgen.

En stor container kommer att finnas uppställd invid miljöhuset under tiden 8-15 jan 2007. Julgranar och andra grövre sopor som ej ryms i miljöhusets kärl.

Obs Elektronik får inte kastas i containern.

Julgranar får inte lämnas i miljöhuset eller soprummet.

Ny kod för miljöhuset och grovsoprummet Hfg 13, från 2 jan -07.

Hissar

Renovering av samtliga hissar kommer att påbörjas under 2007. Upphandling pågår.

OBS den ökade brandfaran under julen.

Under julhelgerna är brandfaran stor p.g.a. alla levande ljus. För allas säkerhet lämna aldrig levande ljus obevakade

KONTROLLERA BRANDVARNARNA.

Motioner till stämman

Vi påminner om att motioner till vårens stämma skall vara inlämnade senast 28 februari 2007.

Information

HSB-kontoret har öppet som vanligt (se anslag trapphusen) förutom röda dagar.

Det utlovade medlemsmötet som nämndes i Imatranytt nr 3, kunde inte genomföras på grund av att renoveringen av föreningslokalen ej blev klar. Vi återkommer senare.

Styrelsen önskar God Jul och Gott nytt År