IMATRANYTT

Juni 2006

Miljöhuset

Obs! Det är förbjudet att lägga bildäck och batterier i soputrymmena, då det klassas som miljöfarligt gods och ej tas om hand av sopbilarna.

Tyvärr har en soffa och en fåtölj ställts i miljöhuset vilket ej är tillåtet. Ingenting får stå på golvet som hindrar sophämtarna att rulla ut kärlen. Dessutom kan de som lämnar sopor ej nå kärlen. Om någon observerat vem som ställt in möblerna kontakta styrelsen. Detta förfaringssätt kostar föreningen stora summor.

Motioner till årets stämma

Stämman beslöt att vatten och avloppsinstallationer skall bekostas av föreningen gällande nedanstående åtgärder.

Övriga motioner avslogs eller togs tillbaka av motionsskrivaren.

Nya portar

Nya portar kommer att installeras under hösten med antingen kodlås eller kontaktbrickor. Upphandling är på gång.

Föreningslokalen.

Lokalen kommer att renoveras under sommaren, varför den kommer att vara stängd för uthyrning under en period i augusti (information på HSB- kontoret)

Högtryckstvätt garagen.

Kommer att genomföras senare i höst. Information kommer att sättas upp på garage dörrarna.

Grannsamverkan.

För att förhindra inbrott var observanta, då många inbrott sker på semestertid i så väl lägenheter, förråd som garage.

Stäng av vattentillförseln till diskmaskinen när ni reser på semester, då läckande ledningar vållar kostsamma skador i kök.

Glad sommar!

Önskar styrelsen.