IMATRANYTT

December 2005

Grovsopshantering under julhelgen

En stor container kommer att finnas uppställd invid miljöhuset under tiden 5-13 jan. 2006 för julgranar och andra grövre sopor som ej ryms i miljöhusets kärl.

Vitvaror och övrig elektronik får inte kastas i i containern.

Julgranar får inte lämnas i miljöhuset eller soprummet.

VIKTIGT! Kostnaden för vår grovsopshantering har stigit kraftigt och kommer för år 2005 att överstiga 200.000 kr. därför det är viktigt att instruktionen för grovsopshantering följs. Ex. på varor som ej får lämnas är: Kylskåp, spisar, disk- och tvättmaskiner, bildäck, bilbatterier och vätskor.

OBS den ökande brandfaran under julen.

Under julhelgerna är brandfaran stor p.g.a alla levande ljus. För allas säkerhet lämna aldrig levande ljus obevakade.

KONTROLLERA BRANDVARNARNA.

Hemsida

Vår hemsida är klar vid årsskiftet och har adress www.hsbimatra.se. Där kommer att finnas information om HSB

Cykelrensningen

Ett antal ej brukbara cyklar som vi rensat bort från gårdarna och cykelrummen kommer att forslas bort i mitten på januari, varför det är viktigt att kontrollera om Ni saknar någon cykel som ni vill behålla. I så fall kontakta styrelsen snarast möjligt.

Föreningslokalen

Vi vill påminna om att föreningen har en lokal på Helsingforsgatan 69 ing. från gården som kan hyras för barnkalas och födelsekalas dagtid samt till övernattning (längsta period är 1 vecka.) Anmälan görs på HSB -kontoret Hfg 45.

Kostnaden är 200:-- för fester samt för över- nattning 200:-- för första natten, därefter 100:-- per natt. Dispositionsavgift på 500:-- betalas när ni får nyckeln. Avgiften återfås när nyckeln återlämnas.

Komplett köksutrustning finns.

Motioner till stämman

Vi påminner om att motioner till vårens stämma skall vara inlämnade senast 28 februari 2006.

God Jul STYRELSEN