IMATRANYTT

Januari 2005

Grovsopsrummen

Ny kod XXXX kommer att gälla fr.o.m. 1 februari för miljöhuset och grovsoprummet Hfg 13. Separat information har lämnats till samtliga boende.

OBS: Lämna ej ut koden till obehöriga.

Miljöfarligt avfall

Mobila miljöstationen tar kostnadsfritt emot miljöfarligt avfall (ex. bilbatterier) vid följande platser och tider.

Akalla – Mariehamnsgatan (bakom ICA) Torsdagarna 10 febr., 21 april, 25 augusti samt 27 okt.

Kista-Kista Torg, vid kyrkan Måndagarna 7 febr., 18 april, 22 augusti samt 24 okt.

OBS: Sopbilarna tar ej med bilbatterier och däck, varför de ej får läggas i något av sop- utrymmena.

Uppgradering Kabel-TV

Som vi tidigare meddelat skulle uppgradering av Kabel-TV-nätet starta i december 2004, men tyvärr måste kablar i 10 huskroppar bytas. (kablarna håller ej svensk standard), samt måste ett antal trasiga förstärkarskåp också bytas. . Start kommer att ske febr., vad gäller ovan nämnda förbättringar och därefter kommer antennuttagen i lägenheterna att bytas. COM-HEM meddelar resp. lägenhetsinnehavare när det blir aktuellt.

Radonmätning

Radonmätning sker för närvarande i våra fastigheter. Vi har 5 mätpunkter per gård och minst en i varje huskropp.

Mätningen pågår ca 2 mån.

Föreningsstämman

Preliminärt datum för årets stämma är den 7 april med ekonomigenomgång 6 april. Separat kallelse sätts som vanligt upp i portarna.

OBS: Motioner till stämman skall lämnas in senast 28 februari.

Garagen

För att förbättra utrymmet i garagen finns nu upphängningsanordning för däck att köpa.

Kontakta fastighetsskötarna på HSB tel 57877550.

STYRELSEN