Motioner för 2018

Tisdagen den 28 februari är sista dagen att komma in med motioner till årets föreningsstämma.

Motionerna kan mailas till motion@brfimatra.se eller lämnas i brevlådan styrelselokalen, Helsingforsgatan 69 eller hos fastighetsskötarna på Helsingforsgatan 45. OBS! Märk motionen med "Brf Imatra".

Tid och plats för föreningsstämman meddelas senare.

Att skriva motioner

Det är egentligen inte så svårt att skriva en motion som är både korrekt och lättbegriplig. Följ bara nedanstående tips:

Felanmälningar skall inte lämnas som motioner. I dessa fall skall Du göra en felanmälan

Hälsningar Styrelsen för brf. Imatra