Till alla externa hyresgäster som hyr parkering i garagen på Helsingforsgatan och inte är boende på brf Imatra

Tisdagen den 31 oktober

kommer nyckelsystemet till alla garagen att stängas av, och ersättas av taggar (elektronisk nyckel). Du som är hyresgäst i våra garage måste då ha kvitterat ut en egen tagg. Utan ny tagg kommer du inte in i garaget. Anledningen är att höja säkerheten för våra garage.

Taggar hämtas på brf Imatras styrelselokal som ligger på Helsingforsgatan 69 en trappa ner. Använd porttelefonen sök efter styrelselokalen.

Öppettider för att hämta taggar är

September

v-37 v-38 v-39
tisdag 12/9 kl. 16 - 18.00 tisdag 19/9 kl. 18 - 20.00 tisdag 26/9 kl. 16 - 18.00

Oktober

v-41 v-42 v-43
tisdag 10/10 kl. 16 - 18.00 tisdag 17/10 kl. 18 - 20.00 tisdag 24/10 kl. 16 - 18.00

Tag med legitimation samt vilket garagenummer och garageplats du har.

Fyll gärna i blanketten i förväg för att underlätta hanteringen.

Om ni önskar kan ni kontakta oss på info@brfimatra.se

Med vänlig hälsning

Styrelsen Brf Imatra