Styrelsens förslag för ökad trygghet i garage

Bakgrund

På uppdrag av årsmötet 2015 har styrelsen tagit fram förslag på flera separata säkerhetshöjande åtgärder. Vissa kan vara något upprepande då medlemmarna ville ha omröstning separat för olika områden.

Garagen är stora gemensamma utrymmen med både externa hyresgäster och hotellgäster. Utrymmena är stora och innehåller en hel del skrymslen och vrår, är ganska mörka och upplevs av flera föreningsmedlemmar som otrygga. Det har även förekommit stöld, inbrott och skadegörelse av fordon samt droghandel.

Vi anser att det är en förutsättning att ha föreningens medlemmar bakom ett sådant här förslag.

Förslag på åtgärd

Säkerhetskameror installeras i garageutrymmena, utan ljudupptagning.

När något rör sig i bilden sparas filmen i 14 dagar för att sedan raderas. Under denna tid kan polis begära ut filmerna som bevis till en brottsutredning.

Förslag för att lösa integritetsfrågan

För att systemet inte ska missbrukas ska inte styrelsen eller framtida styrelser ha tillgång till materialet, om polis begär ut filmer skickas förfrågan till säkerhetsföretaget vi har driftavtal med, i dagsläget Säkerhetsprofil AB. De har tekniker utan någon anknytning till vår förening och är utbildade i personlig integritet. De plockar endast ut den information som är efterfrågad för polisens utredning.

Kamerorna får inte användas för att spåra nedskräpning, även om det är en stor angelägenhet att få ner detta i garagen på grund av brandrisk och höga kostnader för föreningens medlemmar med bortforsling av skräpet.

Kostnad

Investering: 265 000 kr, föreslagen avskrivningsplan är 10 år då det är svårt att räkna in datatekniska installationer längre än så.

Driftskostnad: Uppskattas till 19 000 kr / år, oavsett vilka zoner som röstas igenom.

Ger en månadskostnad under 10 år på 3 792 kr (För hela föreningen)