Styrelsens förslag för brandsäkerhetshöjande åtgärder i källargångar

Bakgrund

På uppdrag av årsmötet 2015 har styrelsen tagit fram förslag på flera separata säkerhetshöjande åtgärder.

Som i så många andra hus baseras vår ventilation på aktiv frånluft i lägenheterna med passivt tillflöde av ny luft. En del av den luft som sugs in i lägenheterna kommer från trapphuset. En brand med stor rökutveckling i källargångar kan därmed vara mycket farlig för våra boende. Både garage och källare har stora mängder brännbart material. Det är torrt och lättantändligt.

Förslag på åtgärd; Brandlarm

Brandlarm föreslås installeras i källargångar. Brandlarmet har flera komponenter:

Kostnad brandlarm

Investering: 350 000 kr ± 10%, föreslagen avskrivningsplan är 15 år.

Driftskostnad: 20 000 kr / år

Ger en månadskostnad under 15 år på 3 610 kr (för hela föreningen).

Den här posten blir helt klart billigare om man röstat ja till brandlarm eller sprinkler i garage.