Styrelsens förslag för brandsäkerhetshöjande åtgärder i garage

Bakgrund

På uppdrag av årsmötet 2015 har styrelsen tagit fram förslag på flera separata säkerhetshöjande åtgärder.

Som i så många andra hus baseras vår ventilation på aktiv frånluft i lägenheterna med passivt tillflöde av ny luft. En del av den luft som sugs in i lägenheterna kommer från trapphuset som sitter ihop med garaget. En brand med stor rökutveckling i garage kan därmed vara mycket farlig för våra boende. Både garage och källare har stora mängder brännbart material som dessutom ofta dumpats.

Förslag 1 på åtgärd; Brandlarm

Brandlarm föreslås installeras i garage. Brandlarmet har flera komponenter:

Förslag 2 på åtgärd: Sprinkler

Sprinkler är en form av aktivt brandlarm där sensorerna inte bara känner av onormal värme, utan även ser till att branden inte sprider sig genom att ösa på mängder med finfördelat vatten.

Komponenter;

Tänkbara för- och nackdelar med resp. förslag.

Brandlarm

Sprinkler

I samband med installationen trycks det även upp information hur man lämpligen beter sig vid larm, information som även finns med i startpaketet för alla nyinflyttade.

Kostnad brandlarm

Investering: 500 000 kr ± 5%, föreslagen avskrivningsplan är 15 år.

Driftskostnad: 20 000 kr / år

Ger en månadskostnad under 15 år på 4 444 kr (för hela föreningen).

Kostnad sprinkler

Investering: 6,5 miljoner kr ± 20%, föreslagen avskrivningsplan är 20 år.

Driftskostnad: 80 000 kr /år

Ger en månadskostnad under 20 år på 33 750 kr, motsvarar en höjning av avgiften med 3,5 %

Notera att den här kostnaden är väldigt osäker. Om detta förslag röstas igenom kommer vi anlita expertis för att göra en riktig upphandling. Även om det slutliga förslaget röstas ned kommer denna upphandling kosta ett par hundra tusen kr.