Kallelse

till brf Imatras årsstämma

Plats: Konferenselokalen i Akalla By

Tid: Mötet börjar kl 18.30 torsdagen 28/4

Registrering från och med 18.00 kom i tid.

Mer info kommer med årsredovisningen som delas ut senast 14/4.

styrelsen