Kallelse till informationsmöte angående erosionsskador på betong i våra garage

Styrelsen kallar härmed till informationsmöte i Akalla by.

Tor Powell från HSB konsult kommer att berätta om vilken kondition betongen våra garage har, främst på pelarna. Han kommer även att redogöra för vilka åtgärder som kan behöva sättas in, och när detta bör vara genomfört.

Tid: onsdagen 9/4 kl:19.00

Med önskan om förståelse

Styrelsen Brf Imatra