Årets motioner

Fredagen den 28 februari är sista dagen att inkomma med motioner till årets föreningsstämma.

Motionerna kan mailas till motion@brfimatra.se eller lämnas i brevlådan på Helsingforsgatan 57, dörren bredvid HSB´s gamla lokaler. OBS! Märk motionen med "Brf Imatra".